Érettségi követelmények Új!


2020. április 27-én e-mailben minden vizsgázónak kiküldtük az érettségi vizsgabehívóját, amely tartalmazza, hogy

  • melyik vizsgatárgyból mikor és hol vizsgázik,
  • mikor kell megjelennie a helyszínen,
  • a szóbeli vizsga időpontját (csak a 12-24%-os írásbelit írt tanulóknak)
  • és a tervezett bizonyítványosztás idejét is.

 
- Csak írásbeli vizsgáik lesznek, minden tantárgyukból van, így csak ez kerül megrendezésre. Remélem minden vizsgatárgyból mindenki eléri a 25%-ot.

- Egy teremben max. 10 fő lehet (ezt lentebb már írtam, kevesebben lesznek, az átlagosnál nagyobb termeink vannak).

- Kerülniük kell a folyosókon is a csoportosulást, tehát bármennyire is hiányoznak a többiek és a beszélgetések, most az élményeiket, a vizsgák után, online kell megosztaniuk egymással.

- A termek, eszközök fertőtlenítését a takarítónők lelkiismeretesen elvégezték és el fogják végezni minden vizsganap után.

- Az első heti vizsgák (magyar, matek, töri, angol, német) 9 órakor kezdődnek, a többi vizsga (kémia, elektro és vegyész ismeretek) 8 órától, ez mind, mind emelt szintre vonatkozik.

- A vizsgázó hozza magával előírás szerint: saját függvénytáblázat (matek, kémia, elektro, vegyész) és számológép, vonalzók, körző, töri atlasz, idegen nyelvhez szótár (lehet magyar-angol/német és angol/német-magyar is önöknél). Természetesen ha szükséges kölcsönzünk függvénytáblázatot, atlaszt, szótárat, de a jelenlegi helyzetben a legmegnyugtatóbb a saját példány.

A 2019/2020. május - június vizsgaidőszak érettségi időpontjai: VÁLTOZÁSOK! 

Írásbeli vizsgák időpontjai közép- és emelt szinten:

- Magyar nyelv és irodalom: 2020. május 04. 9:00, 14. és 17. teremben

- Matematika: 2020. május 05. 9:00,  13. és 16. teremben

- Történelem: 2020. május 06. 9:00, 14. és 17. teremben

- Angol nyelv: 2020. május 07. 9:00, 13. teremben,
az emelt szintű nyelvi érettségik időpontja ugyanez, helyszínét a KH jelöli ki

- Német nyelv: 2020. május 08. 9:00, 16. teremben

- Kémia: 2020. május 12. 8:00, 13. teremben

- Automatikai és elektronikai ismeretek; vegyész ismeretek: 2020. május 14. 8:00, 13. és 16. teremben,
az emelt szintű ágazati szakmai érettségik időpontja ugyanez, helyszínét a KH jelöli ki

- Informatika emelt szinten: 2020. május 18. 8:00, KH által kijelölt helyen

 

Közép- és emelt szintű írásbeli vizsgák eredményeinek MEGTEKINTÉSE: 2020. május 28-29.  a 17. teremben

Észrevétel benyújtásának határideje: 2020. június 02. 16 óra

 

Szóbeli vizsgák időpontjai:

- Emelt szintű szóbeli vizsgák testnevelés vizsgatárgyból: 2020. június 04-09. a Kormányhivatal által küldött beosztás szerint

- Amennyiben valamely tantárgyból a vizsgázó nem éri el a 25%, de meghaladja a 12%-ot szóbeli vizsgát tehet. Ez középszinten 2020. június 11-16. között szervezhető.
  

 A Kormány 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről itt olvasható.

 További információ: az Oktatási Hivatal honlapján elérhető.

FIGYELEM! Minden vizsga előtt fél órával meg kell jelenni alkalomhoz illő öltözetben! Legyen mindenkinél személyi igazolvány és a megengedett segédeszközök (lásd vizsgaleírásban).

 

 Vizsgatárgy megnevezése Nyilvánosságra hozandók

Vizsga-
követel-mények

2020-tól

Vizsga-
leírás

2020-tól

 Magyar nyelv és irodalom

Témakör- és tételcímek magyar nyelv Új!

Témakör- és tételcímek irodalom Új!

vk vl
 Matematika NINCS vk vl
 Történelem Tematika Új! vk vl
 Élő idegen nyelv (angol és német) NINCS vk vl
 Informatika (közismereti)

Témakörök
OH szoftverlistája 2020. tavaszára Új!

vk vl
 Kémia (közismereti)  NINCS vk vl
 Testnevelés (közismereti) Gyakorlati vizsga anyaga vk vl
 Automatikai és elektronikai ismeretek Új! Témakörök Új! vk Új! vl Új!
 Vegyész ismeretek Új!

Témakörök

vk Új! vl Új!
 Informatikai ismeretek Új!

Szóbeli témakörök

A szóbeli vizsga gyakorlati feladatainak elvégzéséhez szükséges eszköz- és szoftverlista 
OH eszköz- és szoftverlistája 2020. tavaszára Uj!

vk Új! vl Új!
 Mechatronikai ismeretek Új! Témakörök Új!  vk Új!  vl Új!

 

A "NINCS" azt jelenti, hogy az adott vizsgatárgyból nem lehet témakörlistát nyilvánosságra hozni. A tavalyi tematikák majd 2020. tavaszán kerülnek frissítésre.

A közismereti vizsgatárgyak követelményei a 2017. május - júniusi vizsgaidőszaktól hatályosak, abban nem volt változás.

Az ágazati szakmai és az ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak vizsgakövetelményeit és vizsgaleírásait már a 2020. május - júniusi vizsgaidőszakban hatályos követelmények szerint tartalmazza a táblázat.