Iskolánk múltja - 1980-2010

 

1980. szeptember 1-jén az iskola 11 napos tanítási ciklusra tért át. A Szabó József Geológiai Szakközépiskolába egy ghánai tanuló is beiratkozott.
Perger István igazgató 1989. augusztus 28-án nyugalomba vonult. Az új igazgató megválasztásáig Bársony László megbízott igazgatóként vezette az iskolát.
1989. december 7-én Salló István és fia, Salló Győző Selmecbányáról és Péch Antalról faragott nagyméretű faliképét helyezték el az iskola lépcsőháza pihenőjének falán. Az ünneplők kegyelettel emlékeztek az iskola névadójára és a szívünkhöz nőtt bányavárosra.
1990. őszén megszületett a "Péch Antal" és a "Szabó József Alapítvány", amelyeket a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságon jegyeztek be.
Az 1990-91. tanévben a Szabó József Geológiai Szakközépiskolában ipari környezetvédelmi szak indult egy osztállyal.
1991. július 2-án az iskola "A középfokú bányászati szakképzésért Alapítványt" hozott létre. Az alapítvány célja a középfokú bányászati szakképzés megőrzése, folyamatos tartalmi korszerűsítése, a műszaki fejlődés dinamikus követése, és a hatékony idegen nyelvi képzés elősegítése.
1991. október 31-én jelentkezők hiányában megszűnt a vájáriskola.
1992. szeptember végén két tantermet számítógépekkel szereltek fel. Az egyik teremben 10+1, a másikban 12+1 AT-286-os számítógép EGA, illetve VGA monitorokkal és NOVELL, valamint DLINK hálózati szoftverrel szolgálta a magas színvonalú oktató munkát.
Októberben "Az iskolai és lakótelepi sportház kialakítására" című pályázaton az iskola a kondicionáló terem kialakítására 150.000.- forintot nyert. Az iskola tanulói az "Országos Történelmi Vetélkedő" versenyen 80.000.- forintot, a környezetvédők nyári termelési gyakorlatának pályázatán 40.000.- forintot nyertek. A Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Kuratórium pályázatán nyert 200.000.- forintot az iskolai sportpálya felújítására használta fel az iskola.
Az Országos Képzési Tanács elfogadta az iskola központi eszközbeszerzésre benyújtott pályázatát, és 1 db FESTO MSP oktatórendszert adott az iskolának.
Az 1993-94. tanévre a Péch Antal Bányaipari Aknászképző Technikum első osztályába mindössze 15 tanuló jelentkezett, ezért nem indult első osztály. Az iskola tatabányai életében ez volt az első tanév, amikor első osztályt nem lehetett indítani. A második osztályban is csak 9 tanuló, a harmadikban is 9 és a negyedikben 11 tanuló folytatta tanulmányait. A magyar bányászat tragikus helyzete az iskolai oktatásra is hatással volt.
1993. december 31-én újabb változás történt az iskola életében. A kormány 3375/1993. számú határozata alapján Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1993. december 14-én hozott 139/1993. számú határozatával az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumtól térítésmentesen átvette az iskola felügyeleti és fenntartói jogát. 1994. január 1-jétől az iskola új neve: Péch Antal Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium lett.
Az 1994-95. tanévben az iskolában a következő oktatási formákban folyt a munka:
Bányaipari aknászképzés, geológiai, ipari környezetvédelmi szakközépiskola, érettségire épülő mechatronikai technikusképzés, szakmunkások 2 éves szakközépiskolájának intenzív nappali tagozata, földtudományi fakultációs gimnázium. Fakultációs lehetőségek: földtudományok, számítástechnika, angol vagy német nyelv, automatika, hidraulika és pneumatika. 1995. szeptember 17-én iskolánk tanárainak és tanulóinak küldöttsége elutazott Selmecbányára és leróva kegyeletét, megkoszorúzta Péch Antal sírját halálának 100. évfordulóján.
A száz éve alapított Péch Antal Bányaipari Aknászképző Technikum napjainkig hatalmas utat tett meg. Átvészelt két világháborút, számtalan névváltozást, több helyváltoztatást, de mindig megtartotta elkötelezettségét a lelkiismeretes szakmai képzés, az emberi kultúra, a kiművelt emberfő kialakítása iránt. Tehessük ezt az elkövetkező 100 évben is!
Ebben az időszakban indultak az iskola új képzései is. Rendvédelmi osztály indult gimnáziumi képzés keretében, továbbá informatikai és világbanki osztályok.
2005-ben Tatabánya város vezetése az iskolát összevonta a Bánki Donát Szakközép Iskolával, de az összevont intézmény neve továbbra is Péch Antal maradt.
2009-ben a további összevonások következtében az intézmény egyesült a Fellner Jakab Szakképző Iskolával, az összevont intézmény az igen misztikus Tatabányai Általános Iskola, Szakképző Iskola és Középfokú Kollégium nevet kapta.

Melléklet

Az 1980-81. tanévben a tantestület névsora a következő volt:.
Aknászképző Technikum

Név Beosztás Tantárgy

Perger István igazgató föld- és bányaméréstan
Lukács Dezső igazgatóhelyettes matematika, fizika
Babay Géza igazgatóhelyettes, kollégiumvezető magyar nyelv és irodalom
Bársony László okl. bányamérnök bányaműveléstan
Bodor Sándor kollégiumi nevelő földrajz, rajz
Détár László tanár testnevelés
Fodor István tanár rajz, ábrázoló geometria
Gajdos Sándor műszaki tanár, párttitkár, KISZ tanácsadó tanár
Kisfaludy Béla kollégiumi nevelő magyar nyelv és irodalom
Lossos Miklós műhelyfőnök, okl. bányamérnök bányaműveléstan
Mezővári Tiborné tanár, ifjúságvédelmi felelős magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv
S. Nagy Lajos okl. bányamérnök bányaműveléstan
Rajki Antal okl. bányagépészmérnök
tűzvédelmi felelős gépészeti tárgyak
Szerző Árpád okl. bányamérnök bányaműveléstan
Terbócs István kollégiumi nevelő, műszaki tanár
Vizeli Ferenc tanár, könyvtáros magyar nyelv és irodalom, történelem

A Geológiai Szakközépiskola tantestülete

Név Beosztás Tantárgy

Perger István igazgató
Puskás János igazgatóhelyettes matematika, kémia
Dr. Antal Sándor geológus, közlekedési szakreferens
Ármai Béla tanár magyar nyelv és irodalom, történelem
Benedek György KISZ tanácsadó tanár matematika, fizika
Dr. Bognár Lászlóné technikus tanár kémia
Drahos Róbert tanár matematika
Gadányi Sarolta tanár matematika, fizika, ábrázoló geometria
Király Ernő geológus
Kürthy Erzsébet tanár fizika, kémia
Matyikó Imre tanár geológia, földrajz
Mezővári Tibor okl. villamosmérnök villamos szaktárgyak
Mura József tanár történelem, orosz nyelv
S. Nagy Lajosné okl. geofizikus mérnök
Németh Márta geológus
Simonné P. Erzsébet okl. geofizikus mérnök
Takács Károly vill. ipari műszaki tanár
Veres János műszaki tanár gyakorlatok
Zsólyomi Zoltánné tanár fizika, kémia
Révész István vájáriskolai tanár